Alapozó terápia

A HUPLEⓇ terápiában elfoglalt szerepe:

A HUPLEⓇ megfelelő, tudatos használata az egyensúly fejlesztése révén komoly eredményeket ígér a különböző idegrendszeri sérülést szenvedett vagy veszélyeztetett fejlődésmenetű (pl. koraszülött) csecsemők, gyermekek rechabilitációjában. Az ilyen sérülések kezelésének egyik legdöntőbb terepe az egyensúlyterápia. Az egyensúly zavarai miatt ugyanis a fejlődés legkülönbözőbb területein várhatók elmaradások: a nagymozgások és finommozgások terén; továbbá részben ez áll a hiperaktivitás, a magatartászavarok, a tanulási, koncentrációs problémák hátterében is. Az egyensúly fejlesztésének kulcsfontosságú jellegét egyre többfelé ismerik fel.

A HUPLEⓇ - PROGRAM terápiás lehetőséget ad mindazon gyermekeknél, ahol:

Fejlődésbeli elmaradás tapasztalható
Nagymozgásbeli és/vagy finommotorikai működés megkésése, eltérése, diszharmóniája észlelhető
Fejlődési ütemeiben sorrendváltást mutat
Célszerűtlen mozgások vagy együttmozgások jelennek meg
Kényszertartások lépnek fel.

A HUPLEⓇ - PROGRAM terápiás hatékonysága a szenzoros integráció elveit követve jelentkezik. A vesztibuláris ingerlés különböző ritmusában és módjában olyan szinaptikus kapcsolatokat aktivál, amelyek statikus helyzetekben inaktívak maradnak.
Lehetőséget ad a terápia folyamatában a
  1. Szenzoros élmények és motoros funkciók megalapozására
  2. Motoros tervezés – kérgi funkció javítására
  3. Kognitív képességek fejlesztésére, a külvilág ingereinek pontosabb feldolgozására
  4. Pszichés attitűd pozitív megerősítésére
Terápiás alapelveinket a legmegfelelőbben tudjuk érvényesíteni HUPLEⓇ használatával és a családi belső interakciókba illesztett individuális terápiás formációkkal. Szeretnénk J. Ayres szavaival értelmezését megsegíteni:

„Általános elv, hogy ami kellemes, annak integráló hatása van, míg ami kellemetlen, az túllépi az agy aktuális feldolgozó kapacitását, és inkább káros, dezintegráló hatású.” (J.Ayres)

Dr. Schultheisz Judit, gyermekorvos, orvosigazgató
www.huple.hu