TSMT (tervezett szenzomotoros tréningek)

Szenzomotoros szemléletű, prevenciós és korrekciós jellegű idegrendszerfejlesztő terápia.

A Lakatos Katalin által összeállított módszer a szenzoros integrációs terápia fejlesztési és az edzéselmélet teljesítményfokozásra vonatkozó alapelveit egyesíti magában.

A TSMT-módszer alkalmazásával a primitív reflexprofil leépítésével, a korai mozgásfejlődésre jellemző mozgások újbóli átélésével, aktiválásával olyan alapkészségek fejleszthetők, amelyek beépülésével az idegrendszer magasabb integrációs szinten, a korábbinál érettebb, összerendezettebb módon tud működni.

Ez a mozgásbeli ügyesedésen túl (nagymozgások, finommozgások, grafomotoros tevékenység, mozgáskoordináció, ritmusérzék, egyensúly...), a tanulási képességek (részképesség-gyengeségek, iskolaéretlenség, diszlexia, diszgráfia, ill. veszélyeztetettség, számolási nehézségek, beszéddel kapcsolatos problémák, figyelmi és emlékezeti gyengeségek...) fejlődésében, valamint szociális területen (nehéz irányíthatóság, kiszámíthatatlan/labilis együttműködés, a feladattudat és feladattartás hiányosságai, kialakulatlan szabálytudat, infantilizmus...) bekövetkező változásokban fog megnyilvánulni.

A teljesítményközpontú testnevelés órákon sajnos gyakran az egészséges gyermekek sem tudnak tartós figyelemmel, szorongás nélkül részt venni, nem is beszélve a "más fejlődésmenetet mutató" gyermekekről. A szenzomotoros szemléletű mozgásfejlesztés során viszont örömmel kipróbálhatják magukat, sok új, eddig át nem élt vagy hárított érzéssel találkozhatnak fokozatosan nehezedő feladatok formájában, sokféle eszköz használatával.

Alkalmazási lehetőségek:

  • normál fejlődésű, egészséges gyermekek
  • korai fejlesztés 6 hónapos kortól
  • rizikós koraszülöttek, ikrek
  • megkésett pszichomotoros fejlődés
  • megkésett beszédfejlődés
  • értelmi akadályozottság, halmozott fogyatékosság
  • autizmus
  • tanulási, viselkedési és beilleszkedési problémák
  • hiperaktivitás, túlzott passzivítás, figyelemzavarA foglalkozások egyéni tréningek (home-tréning is) keretében és kiscsoportos formában (terápiás és integrált) történnek.

A foglalkozást vezeti: Kántor Zsóka, középiskolai tanár, családgondozó - fejlesztési tanácsadó, fejlesztő és Montessori-pedagógus, mozgásterapeuta